Wij hebben hiervoor de Talenten-scan, gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten, ontwikkeld. Deze kan ingezet worden bij outplacement- en reïntegratietrajecten, maar is ook geschikt voor mensen die nieuw zijn op de arbeidsmarkt, herintreders en voor hen die van baan willen veranderen.

De Talenten-scan is geen instrument waarmee wij bepalen wat voor soort persoon iemand is (zoals zo vaak bij assessments gedaan wordt).

De Talenten-scan is een buitengewoon goed instrument dat we bij honderden mensen hebben gebruikt om goed zicht te krijgen op iemands duurzame en dynamische talenten. De Talenten-scan wordt echter nooit geïsoleerd toegepast. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het biografisch onderzoek. Het is de kandidaat zelf die zijn conclusies trekt.

Juist de verbinding tussen de eigen levensloop en de Talenten-scan maakt dat mensen meer inzicht krijgen in hun eigen persoon en daardoor in hun eigen mogelijkheden. Of, zoals een kandidaat, eens zei: “Ik heb nu de taal gevonden om te zeggen wat ik eigenlijk diep van binnen wel wist.”

Beknopte of uitgebreide talenten-scan
Omdat wij zoveel mogelijk maatwerk leveren, kunnen wij twee verschillende Talenten-scans aanbieden: een beknopte of een uitgebreide.

De beknopte talenten-scan is vooral geschikt voor hen die zich op de arbeidsmarkt oriënteren. Of dat nu is vanwege herintreding, starten op arbeidsmarkt, reïntegratie, outplacement, of loopbaanplanning. Het doel in deze gevallen is een zo goed mogelijk zicht verkrijgen op het soort werk (en in welke sectoren) dat men wil gaan doen.

De uitgebreide talenten-scan is bedoeld om de match tussen een bestaande functie en een functionaris te onderzoeken. Dit instrument wordt met name door werkgevers ingezet.